top of page

白菊ブランド「本造り しらたき (白)」

 

SHIRAKIKU BRAND「HON ZUKURI WHITE YAM NOODLES (SHIRATAKI)」

 

内容量 NET WEIGHT:7 OZ / 198 G

 

BARCODE:

白菊ブランド 本造り しらたき (白) SHIRAKIKU WHITE YAM NOODLES SHIRATAKI 7 OZ 198 G

    bottom of page